privacy verklaring

RoVe Auto & Motorservice, gevestigd aan ……, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens RoVe Auto & Motorservice

RoVe Auto & Motorservice
Hamerstraat 22H
1135 GA Edam

0299-633415
info@ro-veautoservice.nl
www.ro-veautoservice.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij RoVe Auto & Motorservice

RoVe Auto & Motorservice verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruikt maakt van haar diensten waarbij u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij RoVe Auto & Motorservice verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Voertuig gegevens
 • Gegevens buiten bovenstaande die u actief verstrekt bij of tijdens een bestelling via deze site, in correspondentie of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag RoVe Autoservice persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door RoVe Autoservice verwerkt voor onderstaande doelen:

 • Het afhandelen van onze werkzaamheden kijken naar offertes en facturatie
 • U te contacteren middels email of telefonisch om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren betreffende wijzigen van diensten of producten
 • Om goederen of diensten te leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de door u afgenomen diensten en producten
 • Verwerking van persoonsgegevens waarvoor zij wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RoVe Auto & Motorservice neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. U heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

RoVe Auto & Motorservice deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RoVe Auto & Motorservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Om uw bezoek aan de website van RoVe Auto & Motorservice zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

 • Inzage
 • Corrigeren
 • Verwijderen
 • Intrekken
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer). U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek en een melding wanneer uw verzoek is behandeld.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

RoVe Auto & Motorservice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.