Algemene voorwaarden

RoVe autoservice is gespecialiseerd in onderhoud, reparatie, keuringen, glasschade, advies en bemiddeling. Het uitvoeren van de werkzaamheden geschied uitsluitend na akkoord van de klant e.o eigenaar. Op de reparaties geldt een garantietermijn van 1 jaar, mits ondeugdelijk gebruik. (slijtage delen zijn hierin uitgesloten)

Voor aanvang van de werkzaamheden worden er foto’s gemaakt van de aanwezige schade(s) van het voertuig. Deze schade(s) worden ook vermeldt op het diagnose rapport.

RoVe autoservice is verzekert voor uw voertuig, mits deze binnen in de bedrijfsruimte staat. Buiten de bedrijfsruimte geldt de eigen verzekering ivm openbare weg.

RoVe autoservice behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te vragen. Tevens hanteert RoVe autoservice een contant beleid, waarbij de factuur in zijn geheel voldaan moet worden/zijn bij aflevering.

RoVe autoservice kan indien de factuur niet (geheel) voldaan kan worden, het retentierecht toepassen. Dit recht kan ook toegepast worden op eerdere uitgevoerde reparaties. (Bij het niet nakomen van de betalingsafspraak zijn de buitengerechtelijke en incassokosten voor de klant of eigenaar)

Klachten dient u binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk in te dienen. Herstellen door derde zonder overleg geschied voor eigen rekening, tevens vervalt de aansprakelijkheid en garantie van deze reparatie.

Het betreden van de bedrijfsruimte geschied op eigen risico.

RoVe autoservice registreert een persoonsregistratie voor eigen doeleinden. Het doorgeven van deze gegevens geschied uitsluitend iom de persoon.